İlaç Ara

VARLES 25 mg 20 film kaplı tablet

Firma Bilgileri
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
15.41 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VARLES 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

25 mg deksketoprofen’e eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat ve opadry II 85G18490 white İçeriği olarak; polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), talk, polietilen glikol, lesitin (soya) (E322) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VARLES nedir ve ne için kullanılır?

2. VARLES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VARLES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VARLES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.VARLES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VARLES’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca VARLES kullanmayınız. Çok gerekli olmadıkça VARLES’i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi süresince kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız VARLES kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız VARLES kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

VARLES, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

VARLES’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VARLES mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle uyan gerektirmemektedir.

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

VARLES lesitin (soya (E322)) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VARLES’İn yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçlann bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol

  Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörier ve anj i yo tensin II antagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaralan) tedavisinde kullanılan pentoksİfilin ve okspentifilİn
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin, amikasİn vb.)
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokİnaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRPler)
 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.VARLES’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VARLES’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VARLES’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi DI Blok Kat: 3

  Esenler/İSTANBUL

  Tel : 0850 201 23 23

  Faks : 0212 482 24 78

  E-mail: [email protected]

  Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.VARLES nedir ve ne için kullanılır?

VARLES, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artritİ (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas İskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağnsı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir.

VARLES 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 film kaplı tablet PVC/ PVDC/ Opak Alüminyum ambalaj içinde piyasaya sunulur.

DEVAMINI OKU

3.VARLES nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VARLES’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyacınız olan VARLES dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

Önerilen doz genellikle, günlük 3 tableti (75 mg) geçmeyecek şekilde her 8 saatte bir 1 tablettir (25 mg).

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.

Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay olacağından aç kamına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (bkz. bölüm 2 “VARLES’in yiyecek ve içecek ile kullanılması”).

•    Değişik yaş gruplan:

Çocuk ve ergenlerde kullanımı:

Çocuk ve ergenlerde VARLES kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız. VARLES iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız.

Eğer VARLES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VARLES kullanırsanız

VARLES’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatım da yanınıza almayı unutmayınız.

VARLES'i kullanmayı unuttuysanız

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VARLES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelemniştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Yaygın yan etkiler

tedavi edilen 100 hastada 1 ’den fazla ve 10 hastada 1 ’den az

Yaygın olmayan yan etkiler

tedavi edilen 1000 hastada 1 ’den fazla ve 100 hastada 1 ’den az

Seyrek yan etkiler

tedavi edilen 10000 hastada 1 ’den fazla ve 1000 hastada 1 ’den az

Çok seyrek yan etkiler:

izole edilmiş raporlar dahil tedavi edilen 10000 hastada 1 ’den az

Yaygın yan etkiler:
 • Mide bulantısı ve/veya kusma
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık)
 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Sersemlik
 • Uyuklama
 • « Uyku düzensizlikleri

 • Sinirlilik
 • Baş ağnsı
 • Çarpıntı
 • Kızarma
 • Mide sorunları
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Şişkinlik
 • Deri döküntüsü
 • Yorgunluk
 • Ağn
 • Ateş ve titreme hissi
 • Genel kırıklık, keyifsizlik hissi
 • Seyrek yan etkiler:

 • Peptik ülser
 • Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması
 • Bayılma
 • Yüksek kan basıncı
 • Çok yavaş nefes alıp verme
 • « Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),

 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Duyularda anormallik
 • Gırtlak bölgesinde şişlik (larenjial ödem)
 • Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)
 • Karaciğer hücresi haşan (hepatit)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Akne
 • Terleme artışı
 • Sırt ağnsı
 • Sık idrara çıkma
 • Adet düzensizlikleri
 • Prostat sorunlan
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)
 • Çok seyrek

 • Anafılaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan)
 • *    Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

 • Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Hızlı kalp atışı
 • Düşük kan basıncı
 • Pankreasta iltihaplanma
 • Karaciğer hücresi haşan (hepatit)
 • Bulanık görme
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Deride hassasiyet
 • Işığa karşı duyarlılık
 • Kaşınma
 • Böbrek sorunları
 • Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcuklan sayısının azlığı (trombositopeni)
 • Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir kann/bağırsak yan etkisi farkederseniz (örn. kann ağnsı, yanma, kanama).

  Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez VARLES kullanımını bırakınız.

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (Özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir. VARLES gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritomatozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağnsı ve ense sertliğine yol açabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU