İlaç Ara

AS-KALMEKS 25 mg 30 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
32.67 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

AS-KALMEKS 25 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

25 mg ketiapin (ketiapin fumarat olarak)

Yardımcı maddeler

Kroskarmelloz sodyum, susuz kolloidal silika, fumarik asit, etil selüloz 7FP, magnezyum sterat, hipromelloz 2910 E5, hidroksi propil selüloz tip LF, makrogol 8000, titanyum dioksit (E171), san demir oksit (E 172) ve kırmızı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AS-KALMEKS nedir ve ne için kullanılır?

2. AS-KALMEKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AS-KALMEKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AS-KALMEKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.AS-KALMEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AS-KALMEKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin madde ketiapine veya AS-KALMEKS’in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşın duyarlıysanız (alerji),

AS-KALMEKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Depresyondaysanız ve/veya başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa bazen kendinize zarar verme veya intihar düşüncesi ortaya çıkabilir.

Çocuk, genç veya genç yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilmiş olan çocuk, genç ve 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve/veya intihara eğilimli davranışlarda artış olduğunu göstermiştir.

AS-KALMEKS bipolar depresyonu olan 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde onaylı değildir.

intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Eğer;

• Kalp hastalığınız varsa,

• Tansiyonunuz düşükse,

• Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

• Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),

• Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,

• Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,

• Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,

• Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar sayımz düşük bulunduysa,

• Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, AS-KALMEKS ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız

• Trigliserid ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,

• Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

• Karaciğer ile ilgili bir probleminiz varsa,

• Yutma zorluğunuz varsa,

• Katarakt hastalığınız varsa.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçlann genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler aynca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.

Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşüncelerde olma ihtimaliniz daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatım okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

AS-KALMEKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AS-KALMEKS’i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü AS-KALMEKS ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

AS-KALMEKS tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AS-KALMEKS gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yaran bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ilacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makine kullanmayınız.

AS-KALMEKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AS-KALMEKS, 15.9 mg kroskarmelloz sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

• Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)

• Fenitoin veya karbamazepin gibi sara (epilepsi) ilaçları

• Tansiyon ilaçlan

• Uykusuzluk tedavisi için kullanılan (barbitürat) ilaçlar

• AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HlV-proteaz inhibitörleri gibi)

• Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).

• Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar

• Diüretikler (idrar hapı)

Aşağıdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçları alıyorsanız veya yakın dönemde kesecekseniz doktorunuza bildiriniz.

• Tüberküloz tedavisi için rifampisin

• Mantar enfeksiyonlan için ketokonazol

• Antibiyotik olarak eritromisin veya klaritromisin.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, AS-KALMEKS kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik andİdepresanlar olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

5.AS-KALMEKS’in saklanması

AS-KALMEKS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AS-KALMEKS’i kullanmayınız.

Apotex İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kanlıca Mah. Muhtarbey Sok. No: 14 Beykoz – İstanbul Tel: 216 517 68 49

Üretim yeri:

Apotex Inc.

150 Sİgnet Drive Toronto, Ontario Kanada M9L 1T9

DEVAMINI OKU

2.AS-KALMEKS nedir ve ne için kullanılır?

AS-KALMEKS, bir yüzünde “APO”, diğer yüzünde “QUE” ve “25” yazılı olan şeftali rengi, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tablettir.

AS-KALMEKS, 30 ve 60 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

AS-KALMEKS etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklannm tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir:

• Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,

• Aşın coşkulu veya heyecanlı duygudurumu. Bu duygudurumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.

• Kederli duygudurumu. Bu duygudurumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

Doktorunuz kendinizi daha iyi hissettiğinizde de, belirtilerin tekrarlanmasını önlemek için, size AS-KALMEKS vermeye devam edebilir.

Bir yakınınıza veya arkadaşınıza bu belirtilerden rahatsızlık duyduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

3.AS-KALMEKS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AS-KALMEKS'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet AS-KALMEKS alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

• AS-KALMEKS tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletlerinizi genellikle günde İki defa alacaksınız.

• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

• Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletleri almayı durdurmayınız.

• AS-KALMEKS kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uykusuzluk çekebilirsiniz.

• AS-KALMEKS tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Değişik yaş gruplan

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

AS-KALMEKS'i çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet AS-KALMEKS alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

AS-KALMEKS, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla, 25 mg ile başlanmalı daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

Eğer AS-KALMEKS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AS-KALMEKS kullanırsanız

AS-KALMEKS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

AS-KALMEKS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

AS-KALMEKS ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler:

AS-KALMEKS kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AS-KALMEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AS-KALMEKS'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz (bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Çok yaygın (10 hastanm en az l’inde görülebilir.)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir),

• Uyku hali (ilacı kullanmayı sürdürdüğünüzde ortadan kalkabilir, bayılmaya neden olabilir),

• Kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağnsı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi AS-KALMEKS kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar (1 ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir),

• Kilo alımı.

Yaygın (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Kalp hızında artış (taşikardi),

• Burun tıkanıklığı,

• Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),

• Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

• Kol veya bacaklarda şişme,

• Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

• Kan şekerinin yükselmesi,

• Bulanık görme,

• Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,

• Anormal rüyalar ve kabuslar,

• Açlık hissi (iştah artışı),

• Asabilik,

• Konuşma ve telaffuzda bozulma,

• Baygınlık (düşmeye sebep olabilir).

Yaygın olmayan (100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Nöbetler,

• Deride ve ağız çevresinde kabarcıklar gibi aleıjik reaksiyonlar,

• Huzursuz bacak sendromu,

• Yutkunmada güçlük,

• Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,

• Cinsel aktivitede bozukluk.

Seyrek (1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla görülebilir.)

• Yüksek ateş durumu, uzun süren boğaz ağnsı, ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetme veya bayılma,

• Deri ve gözlerde sararma,

• Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon),

• Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),

• Adet düzensizliği,

• Göğüs ağnsına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlan boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlanndaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok seyrek (10.000 hastanın l’inden az görülebilir.)

• Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi,

• Karaciğer iltihabı (hepatit),

• Şiddetli pişik, kabanklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,

• Bazen nefes almada zorluğa ve şoka sebep olan nadir alerjik reaksiyonlar (anaflaksi),

• Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi ve dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),

• İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,

• Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağn (rabdomiyoliz).

AS-KALMEKS'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklanna sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağlann (trigliseridler ve total kolestrol) miktannda artış, kandaki şeker miktannda artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma ve kanda prolaktin denilen hormonun miktannda artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

• Kanda prolaktin hormonu miktannda artış. Nadiren bu durum aşağıdaki sonucu ortaya çıkarabilir:

- Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler:

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir:

Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde görülebilir.)

• Kan basıncında artış*

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde görülebilir.)

• Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

- Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

- Kızların aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları

• Açlık hissinin artması

• Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya ağn olmaksızın kas gerginliği olması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU