İlaç Ara

GYREX 50 mg 60 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
185.87 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GYREX50 mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablette 50 mg ketiapin baza eşdeğer 57,565 mg ketiapin fumarat bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GYREX nedir ve ne için kullanılır?

2. GYREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GYREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GYREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GYREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYREX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya GYREX’in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,

 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • – HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri),

 • – Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),

 • – Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar,

 • – Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları,

 • Eğer emin değilseniz GYREX almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  GYREX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),

 • Tansiyonunuz düşükse,

 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

 • Karaciğer hastalığınız varsa,

 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),

 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa. GYREX kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.

 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,

 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. GYREX kullanılmamalıdır; çünkü GYREX’in ait olduğu grup ilaçlarla, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.

 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),

 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan ("anti-kolinerjikler") kaynaklanır.

 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. GYREX’in, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.

 • GYREX’i kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.

 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,

 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.

 • Nöbetler,

 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

  Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

  Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; GYREX’in durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.

 • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması izleyebilir.

 • • İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme

  Depresyon yaşıyorsanız bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden, tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

  Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz

  Kilo alma

  GYREX alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

  Çocuklar ve ergenler

  GYREX çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GYREX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GYREX’i yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

  Ne kadar alkol aldığınıza dikkat ediniz. Çünkü GYREX ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

  GYREX tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, GYREX almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında GYREX almamalısınız.

  Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makine kullanmayınız.

  GYREX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GYREX bir şeker tipi olan sığır kaynaklı laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GYREX kullanmayınız:

 • •   AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV- proteaz inhibitörleri gibi),

 • •   Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı   ilaçlar (ketokonazol,

 • flukonazol, itrakonazol gibi),

 • •   Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),

 • •   Nefazodon gibi depresyon ilaçları,

 • Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • •   Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),

 • •   Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçları,

 • •   Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),

 • •   Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),

 • •    Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem artırıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,

 • •    Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,

 • •    Bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar ("anti kolinerjik").

 • Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması

  5.GYREX’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GYREX’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç San. A.Ş.

  Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

  Tel: (+90 212) 220 64 00

  Faks: (+90 212) 222 57 59

  Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

  GEBKİM 41455 Dilovası – KOCAELİ

  Tel: (+90 262) 674 23 00

  Faks: (+90 262) 674 23 21

  DEVAMINI OKU

  2.GYREX nedir ve ne için kullanılır?

    GYREX, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz renkli,

  yuvarlak, bombeli, bir yüzünde “Q50” logosu bulunan film kaplı tabletler şeklindedir.

    GYREX,  etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların

  tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

    GYREX sığır kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir.

  GYREX aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

 • Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

 • Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.

 • Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların nüks etmesinin (yeniden ortaya çıkmasının) önlenmesinde.

 • Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı hissedersiniz.

 • Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz GYREX reçetenizi yazmaya devam edebilir.

 • DEVAMINI OKU

  3.GYREX nasıl kullanılır ?

  GYREX’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. İdame doz (günlük doz) hastalığınıza ve ihtiyacınıza bağlıdır; ama genellikle 150 mg ila 800 mg arasında olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletlerinizi hastalığınıza bağlı olarak günde bir kez yatarken ya da günde iki defa

 • alacaksınız.

 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.

 • Tabletleriniz açken veya yemekle birlikte alabilirsiniz.

 • GYREX kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu etkileyebilir.

 • Doktorunuz size söylemeden,  kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı

 • durdurmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlerde kullanımı:

  GYREX’in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı iseniz, doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

  Eğer GYREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GYREX kullanırsanız

  GYREX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktorunuzun sizin için reçetenize yazdığından daha fazla GYREX almışsanız uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları hissedebilirsiniz. Doktorunuzla irtibata geçiniz ve doğruca en yakın hastaneye gidiniz. GYREX tabletlerinizi yanınızda götürünüz.

  GYREX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuz film kaplı tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

  GYREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  GYREX kullanmayı aniden durdurursanız, uyuyamayabilirsiniz (uykusuzluk) ya da kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı) veya baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ya da huzursuzluk halleri gelişebilir.

  Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Herkeste oluşmasa da tüm ilaçlar gibi bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa GYREX’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik reaksiyonlar).

 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar.

 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GYREX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu yan etkiler seyrek olarak görülür.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  :  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  :  10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :  100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek

  :  1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  GYREX’in diğer yan etkileri şunlardır:

  Çok yaygın:
 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,

 • Uyuklama hali (GYREX almaya devam ettiğinizde zamanla geçebilir) (düşmeye neden olabilir),

 • İlacın kesilme belirtileri (GYREX kullanmayı kestiğinizde görülen belirtiler); bunlara uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ve huzursuzluk dahildir. İlacın en az 1 ila 2 haftalık bir

 • periyotta (zaman diliminde) kademeli olarak kesilmesi önerilir.

 • Kilo alımı,

 • Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.

 • Bazı yağların miktarında değişiklikler (trigliseridler ve toplam kolesterol).

 • Yaygın:
 • Kalp hızında artış (taşikardi),

 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek,

 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),

 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,

 • Kol veya bacaklarda şişme,

 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

 • Kan şekerinin yükselmesi,

 • Bulanık görme,

 • Anormal rüyalar ve kabuslar,

 • Açlık hissi (iştah artışı),

 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,

 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,

 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,

 • Nefes darlığı,

 • Kusma (özellikle yaşlılarda),

 • Ateş,

 • Kandaki tiroid hormonları miktarlarında değişiklikler,

 • Bazı kan hücresi tiplerinin sayılarında azalmalar,

 • Kanda ölçülen karaciğer enzimleri miktarlarında artışlar,

 • Kanda prolaktin hormonu miktarında artışlar. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir vakalarda aşağıdakilere yol açabilir:

 • - Erkeklerde ve kadınlarda memede şişlik ve beklenmedik şekilde süt gelmesi.

 • - Kadınların adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi.

 • Yaygın olmayan:
 • Nöbetler,

 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar,

 • Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır),

 • Yutkunmada güçlük,

 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,

 • Cinsel aktivitede bozukluk,

 • Şeker hastalığı (diyabet),

 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),

 • Tedaviye başlandığında normal kalp hızından daha yavaş atma görülebilir ve düşük kan basıncı ve bayılma ile ilişkilendirilebilir,

 • İdrar yapma güçlüğü,

 • Bayılma (düşmeye neden olabilir),

 • Geniz tıkanıklığı,

 • Alyuvar (kırmızı kan hücre) miktarında azalma,

 • Kanda sodyum miktarının azalması,

 • Nötropeni,

 • Önceden var olan şeker hastalığının (diyabet) kötüleşmesi.

 • Seyrek:
 • Ateş, terleme, kaslarda sertleşme, çok uykulu hissetme ya da bayılmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir bozukluk),

 • Deri ve gözlerde sararma (sarılık),

 • Karaciğer iltihabı (hepatit),

 • Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),

 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),

 • Adet düzensizliği,

 • Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

 • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,

 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),

 • Pankreas iltihabı,

 • Aşağıdaki üç durumun veya daha fazlasının bileşimi olan bir durum (metabolik sendrom da denir): Karın bölgesinde yağ artışı, “iyi kolesterol” (HDL-K)’de azalma, kanda trigliseridler denilen yağ tipinde artış, yüksek kan basıncı ve kanda şeker artışı,

 • Agranülositoz denilen bir durum; düşük beyaz kan hücresi sayısı ile ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon,

 • Bağırsak tıkanması,

 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış (kaslardaki bir madde),

 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi).

 • Çok seyrek:
 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,

 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi),

 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),

 • Deri, ağız, göz ve genital bölgelerde şiddetli soyulma durumu (Stevens-Johnson sendromu),

 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,

 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (rabdomiyoliz).

 • Bilinmiyor:
 • •   Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),

 • •   Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),

 • •   Hamilelerin GYREX kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi.

 • GYREX’in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle   sonuçlanabilecek kalp ritim

  bozukluklarına sebep olabilir.

  Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlara kandaki bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) ve şeker miktarında değişiklikler, kandaki tiroid hormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinaz miktarında (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artış dahildir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

 • - Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

 • - Kadınlarda aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

 • Çoçuklar ve ergenlerdeki ek yan etkiler:

  Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin aynıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir.

  Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlerde daha sık görülür veya erişkinlerde görülmez:

  Çok yaygın:
 • Kanda prolaktin adlı hormon miktarında artış. Nadiren bazı vakalarda prolaktin hormon artışını aşağıdakiler izleyebilir:

 • - Erkek ve kız çocuklarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

 • -  Kızların aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

 • İştah artması,

 • Kusma,

 • Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk,  titreme,

 • rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.

 • Kan basıncı artışı.

 • Yaygın:
 • Zayıf, güçsüz hissetme (bayılmaya sebep olabilir),

 • Geniz tıkanması,

 • Huzursuz hissetme.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU