İlaç Ara

SEROQUEL XR 400 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
160.8 TL [ 6 Kasım 2020 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SEROQUEL XR 400 mg Uzatılmış salimli tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

: 400 mg ketiapin (ketiapin fumarat olarak)

Yardımcı maddeler

Mikrokristal selüloz, sodyum sitrat, laktoz monohidrat,

magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 400 ve titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEROQUEL XR nedir ve ne için kullanılır?

2. SEROQUEL XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEROQUEL XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEROQUEL XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.SEROQUEL XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEROQUEL XR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;    _

■ Etkin madde ketiapine veya SEROÇUEL XR’nin herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşın duyarlıysanız (alerji),

■ Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

– HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HlV-proteaz inhibitörleri)

– Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)

– Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan entromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar

– Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları

– Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan ile ilgili bir hastalık hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalığı ve koma durumda,

SEROQUEL XR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

■    Kalp hastalığınız varsa (Örneğin enfarktüs, kalp    ritm bozukluğu, kalp

yetmezliği gibi),

■ Tansiyonunuz düşükse,

■    Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

■    Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),

■    Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,

■    Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,

■    Ateş, zihinde kan şıklık ve kas sertliğiniz varsa,

■ Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,

■    Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası    olma riskiniz varsa,

SEROQUEL ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Aynca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.

■ Tiroid hormon seviyeniz düşükse,

• Yutma güçlüğünüz varsa,

■ Kan yağlan (trigliserid) ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,

■ Karaciğer hastalığınız varsa,

■    Gözünüze katarakt tanısı konmuşsa,

■ Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEROÇUEL XR’yi kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizing için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

■ Nöroleptik malin sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.

■    Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,

■ Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.

■    Nöbetler,

■    Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler aynca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.

Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşünceleriniz olması ihtimali daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

SEROQUEL XR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• SEROQUEL XR’yi, yiyeceklerden etkilenebileceğinden aç kamına alınız.

• Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü SEROQUEL XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

• SEROÇUEL XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız SEROÇUEL XR gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yaran bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır. Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalıdır.

Gebeliğin üçüncü üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıklann tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kaslann aşın gerginliği, kaslann gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makina kullanmayınız.

SEROQUEL XR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SEROÇUEL XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

SEROÇUEL XR 100 mg sodyum sitrat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte SEROÇUEL XR kullanmayınız:

• HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HlV-proteaz inhibitörleri)

• Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)

• Eritromisin, klaritromisin, doksisiklin ve telitromisin gibi antibiyotikler

• Diklofenak gibi romatizma ilaçlan

• İmatinib gibi kanser ilaçlan

• İzoniazid gibi tüberküloz ilaçlan

• Nefazodon gibi depresyon ilaçlan

• Nikardipin, kinidin, verapamil gibi kalp ilaçlan

• Propofol gibi anestezi ilaçlan

• Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozulduğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

• Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)

• Fenitoin veya karbamazepin (sara [epilepsi] ilaçlan);

• Tansiyon ilaçlan;

• Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde);

• Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, SEROÇUEL kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik andidepresanlar olarak adlandmlan ilaçlardan ballanmıyor olsanız dahi bazı test metotlan bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Daha spesifik testlerle sonuçlann doğrulanması gerekebilir.

5.SEROQUEL XR’in saklanması

SEROQUEL XR ‘yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEROQUEL XR’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4 Levent – İstanbul

Üretim yeri:

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfıeld Cheshire SK 10 2 NA İngiltere

9 9

DEVAMINI OKU

2.SEROQUEL XR nedir ve ne için kullanılır?

SEROQUEL XR beyaz renkli, kapsül şeklinde her iki yüzü dış bükey uzatılmış salimli tablettir. Tabletin bir yüzünde ‘XR 400' basılı diğer tarafı ise düzdür.

SEROQUEL XR 400 mg 30 ve 60 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

SEROQUEL XR etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıkların tekrarlarının önlenmesinde etkilidir:

• Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları.

• Aşın coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az İhtiyaç duyduklannı, daha konuşkan olduklannı, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.

• Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

• SEROQUEL XR aynca depresyonda olan kendini coşkulu ve heyecanlı hissetmeyen kişilerin tedavisi için de kullanılabilir. Bu hastalann kendilerini üzgün ve karamsar hissettikleri uzun dönemleri vardır, eneıjileri yoktur, genellikle ağlamaklıdırlar. Uyku ve iştahlannda değişiklikler vardır. Bu hastalann ruhsal durumlannda (yükselişler ve düşüşler gibi) diğer maddelerde tarif edilen dalgalanmalar yoktur.

DEVAMINI OKU

3.SEROQUEL XR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

t uygulama sıklığı için talimatlar:

SEROÇUEL XR'yi kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet SEROÇUEL XR alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

• Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız,

• Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyiniz,

• Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz,

 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden    aç kamına alınız,
 • yemeklerle beraber almayınız (yemeklerden en az 1 saat önce veya yatmadan önce alınız, doktorunuz size ne    zaman kullanmanız

  gerektiğini söylecektir).

 • SEROQUEL XR kullanırken greyfurt suyu    içmeyiniz çünkü bu
 • tedavinizi etkileyebilir,

 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi    iyi hissetseniz bile
 • tabletlerinizi almayı durdurmayınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

  Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  SEROÇUEL XR, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer SEROÇUEL XR nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SEROQUEL XR kullanırsanız

  SEROÇUEL XR den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

  SEROQUEL XR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

  Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  SEROQUEL XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  SEROÇUEL XR kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

  Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SEROQUEL XR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (> 1/10)

• Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu.

• Çok belirgin uyuklama hali,

 • İlacın kesilme semptomlan (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş    ağnsı,    ishal,
 • uykusuzluk ve huzursuzluk gibi SEROQUEL XR kullanımının    kesilmesi    ile

  ortaya çıkan semptomlar. 1 ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir),

  • Kilo alımı.

 • Kan sayımında azalma (Hemoglobinde azalma)
 • Kan lipit düzeylerinde artış (Serum trigliserid düzeylerinde artış)
 • • Kan kolesterol düzeylerinde artış

  • HDL kolesterol düzeylerinde azalma

  Yaygın (>1/100 ila <1/10)

  • Kalp hızında artış (taşikardi),

  • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışlan arasında atlama oluyor gibi hissetmek,

 • Burun tıkanıklığı,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon)    ve buna bağlı
 • olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),

 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu,
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,
 • Depresyonda artış ve intihar düşüncelerim,
 • Nefes darlığı,
 • Kusma (özellikle yaşlılarda),
 • Ateş
 • Beyaz kan hücrelerinde artış ve azalma (Kanda lökosit sayısının azalması, nötrofil sayısında azalma, eozinofilde artış)
 • Hormon düzeylerinde artış ve azalma (Kanda prolaktin    düzeylerinin
 • yükselmesi, total T^de azalma, serbest T4‘de azalma, total T3'de azalma, tiroid bezinin büyümesini ve fonksiyonunu engelleyen hormonun düzeyinde artış),

 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (serum transaminaz    düzeylerinde
 • yükselme, gamma-GT düzeylerinin yükselmesi),

 • Eklemlerde ve yumuşak dokuda şişlik (periferik ödem).
 • Yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100)

 • Nöbetler,
 • Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar ve deride şişme    gibi alerjik
 • reaksiyonlar,

 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Yutkunmada güçlük,
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskenezi),__
 • ■    79

  • Cinsel aktivitede bozukluk,

 • Önceden var olan diyabetin (şeker hastalığı) kötüleşmesi,
 • EKG'de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması)
 • • Kan sayımı ve kan hücrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sayısında artma, kansızlık, kan pulcuğu sayısında azalma),

 • Kan hormon düzeylerinde azalma (serbest T3'de azalma, hipotiroidism),
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, şeker hastalığı
 • Seyrek (>1/10000 ila <1/1000)

  • Ateş, çok belirgin sersemlik, kaslarda sertleşme, kan basıncı ya da nabızda belirgin artış ve farkındalıkta azalmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandmlan bir bozukluk),

  • Şeker hastalığı, kann bölgesinde şişmanlık, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinden oluşan metabolik bir bozukluk (metabolik sendrom)

 • Deri ve gözlerde sararma (sanlık),
 • Karaciğer iltihabı (Hepatit),
 • Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon),
 • • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),

 • Adet düzensizliği,
 • • Göğüs ağnsına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarlan boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlanndaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.

  • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,

 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),
 • Pankreas iltihabı.
 • Kanda akyuvarlann azalması veya yapılamaması (Agranülositoz),
 • Kılcal damarlann pıhtı ile tıkanması,
 • • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (kan kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış)

  Çok seyrek (< 1/10000)

 • Şiddetli pişik, kabanklık ve deride kırmızı kabanklıklar,
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi    aleıjik    reaksiyon
 • (Anaflaksi),

  • Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem).

 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (Rabdomiyoliz).
 • • Kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerinde azalma (uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu),

 • Cilt, deri, kan hücrelerini içeren, vücut savunma sisteminin çökmesine neden
 • olan, ani yaşamsal fonksiyonları test eden yaygın vücut    iltihabı    (Stevens-

  Johnson sendromu)

  Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),
 • Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, anı alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz).
 • ♦ Hamilelerin SEROQUEL XR kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde, huzursuzluk, kaslann aşın gerginliği, kaslann gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklan gibi ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi (yenidoğan ilaç yoksunluk sendromu).

  • Kan hücrelerinin azalması (Nötropeni)

  SEROQUEL XR‘ ın dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklanna sebep olabilir.

  Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) miktannda artış, kandaki şeker miktannda artış, kandaki tiroid hormonlannın miktannda değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktannda azalma, kan kreatin fosfokinaz miktannda (kaslardaki bir madde) artış, kandaki sodyum miktannda azalma ve kanda prolaktin hormonunun miktannda artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

  • Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

  • Kadınlarda aylık adet görmenin gerçekleşmemesi veya düzensiz adet görme

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU